הפרקים של תוכנית עסקית – תבנית לתוכנית עסקית

תוכנית עסקית מאגדת בתוכה את כל המידע הנדרש על מנת להעריך את שוויו של מיזם, כמו גם להתוות את אופן ניהולו והפעילויות השונות שיבצע. בזכות תוכנית עסקית איכותית יורד משמעותית אלמנט חוסר הוודאות, היות וככל שמתקדמת כתיבת תוכנית עסקית הרי שיותר ויותר שאלות קשות מקבלות מענה ורמת הסיכון נעשית ברורה יותר. 

הפעם נגיש בפניכם את הפרקים המומלצים של תוכנית עסקית בתחום ההייטק ו/או האינטרנט. קיימת האפשרות לשנות את מבנה הפרקים ותוכנם על פי סוג המוצר או השירות בהם עוסק המיזם.

מבנה כללי של תוכנית עסקית

תוכנית עסקית כוללת בראש ובראשונה את חזון החברה ואת תוכנית הפעולה להשגת מטרותיה. במסגרת התוכנית יובא מידע המציג את המיזם ואת מצבו הנוכחי, את המוצר או השירות שהמיזם מספק ולאיזה צורך ולאלו לקוחות הוא פונה, כמו גם תיאור הטכנולוגיה והיתרון היחסי על פני המתחרים.

בהמשך, כוללת תוכנית עסקית גם את האסטרטגיית של החברה, ותוכנית אופרטיבית עם לוח זמנים ואבני דרך לשנים הקרובות, כולל: תוכנית פיתוח המוצר, דרישות ומבנה כוח האדם ותפקידי מפתח. תוכנית פיננסית מפורטת כולל תזרים מזומנים ודוח רווח והפסד, תוכנית שיווק, תוכנית מכירות, תוכנית ההשקעה, ועוד.

פרקיה של תוכנית עסקית

 1. תקציר מנהלים – אורכו 2-3 עמודים בדרך כלל, ותפקידו להציג את עקרונותיה של תוכנית עסקית בקיצור רב. מדובר בפרק החשוב ביותר המהווה פעמים רבות אמצעי לסינון מיזמים על ידי משקיעים, המסתפקים בקריאת תקציר המנהלים של התוכנית העסקית טרם יחליטו, האם להמשיך ולקרוא את התוכנית כולה או לדחות את בקשת ההשקעה.
 2. החברה, הצוות, החזון – תיאור הצוות העומד מאחורי תוכנית עסקית , מהי מטרת התוכנית, מהו החזון העומד מאחורי המיזם ומהם יעדיו ?
 3. הצורך – מהו הצורך שהניע את פיתוח המוצר או השירות שיוצגו להלן, מהו הפער עליו מנסה המוצר או השירות לענות ?  פרק זה אמור להיות מוצג מנקודת מבטו של הצרכן הסופי.
 4. הפיתרון (המוצר או השירות) – מהו המוצר או השירות אותו מוכר המיזם וכיצד הוא נותן מענה לצורך ? יש לפרט את צורת השימוש, העלות לצרכן ועוד.
 5. השוק – מהו שוק היעד בו יפעל המוצר (רקע כללי על הענף), מהו פוטנציאל השוק, מהן המגמות והגורמים המניעים אותו. יש לתאר גם את פרופיל הצרכן של המיזם, את אופי הפעילות שלו ואת הצפי על פיו יענה לציפיות המיזם וירכוש את המוצר או השירות המדוברים.
 6. ניתוח התחרות – מיהם המתחרים של המיזם, מהם המוצרים והשירותים שהם מציעים, כיצד אלה נותנים מענה (כדאי להציג נתונים אלה באמצעות טבלת השוואה).  כמו כן מציג הפרק את היתרון של המיזם על מתחריו ועושה שימוש במודלים מחקריים השוואתיים דוגמת SWOT.
 7. חסמי כניסה, קניין רוחני – האם המוצר המפותח נדרש לרישום פטנט ?
 8. אסטרטגיה – פרק זה של תוכנית עסקית מציג את הנחות היסוד עליו מתבסס המיזם, כמו גם היעדים האסטרטגיים ואבני דרך שינחו אותו לאורך ציר הזמן. בנוסף, מציג פרק האסטרטגיה את המודל העסקי, כמו גם שיתופי פעולה אסטרטגיים
 9. תוכנית השיווק – תוכנית השיווק של תוכנית עסקית מציגה את האופן בו ימוצב המוצר, יתומחר וישווק. בפרק זה מוצגים גם דרכי ההפצה של המוצר (יחסי ציבור ופרסום).
 10. תוכנית מכירות – תוכנית מכירות מציגה את האסטרטגיות לקידום המוצר, וכן מתארת את מערך המכירה, כמו גם תוכנית החדירה אל השוק.
 11. תוכנית הפיתוח – מהם התהליכים העיקריים בפיתוח המוצר או השירות, מהם האמצעים הדרושים, האם ידרשו שותפים עסקיים או קבלני משנה ?
 12. תוכנית קלינית ורגולציה (למוצרים רפואיים), המציגות את האישורים הנדרשים למוצר או השירות הרפואי, אישור FDA, יחסי הגומלין עם ביטוחים רפואיים וכו'.
 13. תוכנית פיננסית – מציגה את ההיבטים הפיננסיים של יישום המיזם ומתמקדת בהשקעה הנדרשת, מקורות המימון הקיימים והנדרשים, תחזית רווח והפסד, תחזית הכנסות וכו'. בין השאר כולל פרק זה של התוכנית העסקית תחזית מכירות, תיאור הוצאות (הכולל הוצאות שכר),זיהוי נקודות איזון להחזר ההשקעה, תחזית תזרים מזומנים, גורמי סיכון ועוד.
 14. סיכום, האוסף את אותה תוכנית עסקית אל השורה התחתונה שלה ומציג שוב את עיקריה.
 15. נספחים – פרק הנספחים של תוכנית עסקית כולל בדרך כלל דפי מוצר, טבלאות ונתונים, אסמכתאות ומתחרים, כמו גם קורות חיים של היזמים וצוות ההנהלה, מקורות מידע והפניות.

במידה ואתם מעוניינים ליצור קשר או לקבל פרטים נוספים, תוכלו למלא את טופס יצירת קשר.


צרו קשר למידע נוסף / תיאום פגישה

טלפון : 072-2511993
טלפון 2 : 072-2221990
אימייל : contact@hitechstrategies.com
Lead Source
יצירת קשר

פנו אלינו היום ונשמח לעמוד לשירותכם.

רוצים לדעת עוד? פנו אלינו היום ונשמח לעמוד לשירותכם.

לחצו אנטר כדי לצוטט